Koulutus & Kokemus

Koulutus

Olen psykologian lisensiaatti ja psykoterapian erikoispsykologi. Minulla on integratiivisen psykoterapian koulutus (Ylempi erityistaso; YET). Olen Valviran hyväksymä psykoterapeutti ja Kela voi tukea aikuisille ja nuorille (16–25v.) antamaani kuntoutuspsykoterapiaa. Olen jäsenenä Suomen Psykologiliitossa ja Integratiivisen psykoterapian yhdistyksessä.

Integratiivisen psykoterapeutin koulutuksen lisäksi minulla on koulutusta myös transaktioanalyysista. Transaktioanalyysin avulla voidaan muun muassa kehittää vuorovaikutustaitoja sekä arvioida aiempien ihmissuhteiden mahdollisia vaikutuksia nykyiseen vuorovaikutustyyliin ja psyykkiseen hyvinvointiin. Olen hankkinut lisäkoulutusta myös esimerkiksi päihdeongelmien ja psyykkisten traumojen hoidosta.

Kokemus

Olen työskennellyt kahdessa terapiapalveluita tarjoavassa järjestössä tehden eripituisia yksilöterapioita vuodesta 2004 alkaen ja ryhmäterapiaa vuodesta 2007 alkaen. Tänä aikana minulle on kertynyt laaja kokemus aikuisten ja nuorten kanssa tehtävästä psykoterapeuttisesta työskentelystä. Lisäksi olen työskennellyt tutkijana Helsingin yliopiston Psykologian laitoksella tehden nuoruusikään ja persoonallisuuden kehitykseen liittyvää tutkimusta.