Psykoterapia

Psykoterapeuttinen työskentelytapani on integratiivinen. Integratiivisena terapeuttina hyödynnän ja yhdistän työssäni terapiatyön käytännön kokemuksesta saatua tietoa sekä keskeisiä terapiateorioita, terapiatekniikoita ja terapiatutkimuksen tuloksia. Vaikutteita työhöni olen ottanut erityisesti kognitiivisesta ja psykodynaamisesta psykoterapiasta ja käytän esimerkiksi kognitiivisanalyyttisen terapian (KAT) menetelmiä. Integratiivisen psykoterapian lähtökohtana on yhdessä neuvotellen löytää kunkin asiakkaan yksilölliseen tilanteeseen mahdollisimman hyvin sopivat terapeuttiset työtavat ja tavoitteet. Tämän vuoksi integratiivisella työotteella on mahdollista hoitaa monenlaisia psyykkisiä vaikeuksia ja kysymyksiä.

Sopivan psykoterapiasuuntauksen löytämisen lisäksi on vähintään yhtä huomionarvoista, että löydät itsellesi sopivan psykoterapeutin. Koska psykoterapiassa on tarkoitus käsitellä sinulle vaikeita asioita, on tärkeää, että koet vuorovaikutuksen terapeutin kanssa riittävän luontevaksi ja turvalliseksi. Psykoterapiaa koskevissa tutkimuksissa onkin toistuvasti havaittu, että hyvä asiakkaan ja terapeutin välinen yhteistyösuhde edesauttaa terapian onnistumista.

Yleensä psykoterapian aloittamista on hyvä suunnitella tutustumiskäynneillä, jolloin voit saada kuvan sinun ja psykoterapeutin henkilökemioiden yhteensopivuudesta. Lisäksi tutustumiskäynneillä on mahdollista miettiä juuri sinun tarpeisiisi sopivia terapian tavoitteita ja työtapoja sekä terapeutin mahdollisuuksia vastata toiveisiisi. Tyypillisesti tutustumiskäyntejä on hyvä olla 2–4 kertaa. Terapian kesto voi tarpeen mukaan vaihdella muutaman käyntikerran kriisiterapiasta usean vuoden mittaiseen psykoterapiaan. Tavallisimmin viikossa on 1–2 käyntiä.

Olet lämpimästi tervetullut tapaamaan minua ja keskustelemaan kanssani edellä mainituista tai muista psykoterapian aloitukseen liittyvistä kysymyksistä.